Kas Jüri Ratas on nagu Kreeka Vanglaametnik?

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/vabaerakondlane-kas-juri-ratas-on-nagu-kreeka-vanglaametnik?id=84013074

 

2011. aastal külastasin Ateenas paiknevat Korydallose vanglat.

Kinnipeetavate osakonda ei julgetud meid viia, küll aga külastasime meditsiinipunkti. Meditsiinipunktis oli välja pandud silt „Suitsetamine keelatud”, kuid meid saatvatel vanglaametnikel olid plärud hambus ja nad ei kiirustanud neid ka kustutama. Küsisin siis Kreeka kolleegilt, kas siin tohib suitsetada. Tema vastus oli: „Pane rahulikult suits ette.” Kuna ma pole suitsetaja, siis ma tema juhiseid ei järginud, küll aga juhtisin tähelepanu sildile. Seepeale lõi mees naerdes käega, ütles, et see on kõigest silt, ja imes järgmise mahvi.

Möödunud nädalavahetusel võttis Keskerakond oma kongressil vastu ka põhikirja muutmise otsuse, et kõik kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonnaliikmed heidetakse automaatselt erakonnast välja. Pealegi on  Keskerakonnal suvest saadik eetikakoodeks, millest iga keskerakondlane peab juhinduma. „Ka Keskerakonna eetikakoodeks on Eesti poliitilisel maastikul ainulaadne, kuid loodame jätkuvalt, et teisedki erakonnad poliitilise kultuuri parandamise esimeseks sammuks sellise dokumendini ühel hetkel jõuavad” väidab erakonna peasekretär Mihhail Korb (Postimees 14.10.2018).

Kas teised erakonnad peavad vastu võtma mingi dokumendi, kui selle järele pole vajadust? Toimub eneseregulatsioon paremuse poole. Keskerakond on aga eetikakoodeksiga hiljaks jäänud. Selle oleks pidanud vastu võtma kakskümmend aastat tagasi. Kui selle dokumendi järgi oleks käitutud, oleks sellel olnud efekti.

Aeg näitab, kas eetikakoodeks ja põhikirja muutmine on võluvits erakonnale, mille ridades on arvatavasti kõige rohkem korrumpeerunud (süüdi mõistetud) liikmeid. Isiklikult kipun arvama, et leitakse juriidiliselt korrektne selgitus, miks neid inimesi ei saa erakonnast välja arvata. Kas või selline: erakonna liige mõisteti süüdi enne põhikirja muutmist ja seega ei olnud ta teadlik, et teda võidakse Keskerakonnast välja arvata.

Topelteetika ilmekas näide on äsja Keskerakonda naasnud Ester Tuiksoo samal kongressil erakonna revisjonikomisjoni valimine. Tundub, et keskerakondlaste patud lunastatakse erakonnast välja astudes Seejärel võib erakonda naasta ja edasi tegutseda.

Eks paista, kas Jüri Ratas on nagu Kreeka vanglaametnik, kes rehmab käega ning tõdeb fakti, et põhikiri ja eetikakoodeks on ju ainult paberid. Või siiski?