Kes on Heiki Lill?

           

Haridus:

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium (2000)

Kaitseliidu Kool – rühmapealiku baasõppekursus (2004)

Tartu Lennukolledž – õhusõiduki hooldus, lõpetamata (2000-2007)

Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia (2013)

Eesti Maaülikool – energiakasutus, cum laude (2017)

Eesti Maaülikool – tehnikateaduste doktor (2021)

Töökohad:

2018 – … Tööinspektsioon – töövaidluskomisjoni liige
2017 – … EAKL lõuna piirkonna juht
2016 – … Koduinsener OÜ – juhatuse esimees
2014 – … EMÜ Tartu Tehnikakolledž – õppekava juht
2016 – 2017 Kaitseliit – valvekompanii
2007- 2016 Tartu Vangla – inspektor-korrapidaja abi
2011- 2012 SA Tartu Ülikooli Kliinikum – hooldaja
2004 06-09 Kaitseliit – valvekompanii
1999 03-06 Võru Kreutzwaldi Gümnaasium – arvutiklassi administraator

Erakond:

Eesti Vabaerakond -> Eesti Tulevikuerakond -> Erakonnatu inimene alates 23.09.2022

Muu tegevus:

Ametiühing
Kaitseliit
Eesti Üliõpilaste Selts