Indulgents

Oleme kõik õppinud ajalootunnis, et katoliku kirikus oli kasutusel indulgents. Ehk patukustutuskiri. Selle sai lunastada kirikult teatava rahasumma eest ning patune võis lugeda patt andeks antud. Mitte patu enese kustutamist, vaid just patu eest saadava karistuse kustutamist. Kes ei tea, siis indulgents on põhjustanud ajaloos palju pahandust. Üks suuremaid on olnud Martin Lutheri ja tema mõttekaaslaste eemaldumist katoliku kirikust.

Lühidalt lahti kirjeldades annab indulgents kuritöö sooritanud isikule võimaluse pääseda kuritööga seonduvast karistusest. Kuritööd see olematuks ei muuda.

Keskerakond on läbi oma ajaloo olnud korduvalt uurimisorganite tähelepanu keskmes. Kahel korral on see lõppenud ka kriminaalkorras süüdi mõistmisega (Ei, mitte, et tegu oleks olnud mõne isikuvastase teoga – ikka on tegu olnud finantsiliste mahhinatsioonidega. Erakonna varjatud rahastus, selle küsimine ja vastuvõtmine.

Ikka ja jälle on Keskerakonna rahastamise keerdkäigud päevavalgele toonud Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (Erjk). See organ valvab kõigi erakondade rahastamise üle, mitte ainult Keskerakonna. Sarnaselt Keskerakonnaga on läbi aegade see komisjon arutanud kõigi teiste erakondade rahaasju, kaasa arvatud Vabaerakonna omi. On kirjutanud ka ettekirjutusi ja neid on täidetud. Selles komisjonis on esindatud kõikide Riigikogusse kuuluvate erakondade esindajad. Kahjuks aga ei kuulu komisjoni Riigikogus mitte esindatud erakonnad. See on ka ehk ainuke hetkel muutmist vajav osa Erjk osas. Et kaasataks kõik erakonnad selle komisjoni töösse. Miks? Aga sellepärast, et hetkel teostavad komisjoni kaudu riigikogus esindatud erakonnad järelevalvet ka nende erakondade üle, kes Riigikogusse ei kuulu ning Riigikoguväliste erakondade järelevalve teiste erakondade osas on võimalik ainult läbi erinevate märgukirjade komisjonile. Seega tuleks suurendada demokraatiat komisjonis läbi kaasamise.

Nüüd on aga valitsuserakonnad otsustanud selle komisjoni likvideerida ning anda kontrollülesanne Riigikontrolli kätte. Kusjuures vähendatakse ka erakondade vastutust kordasaadetud tegude üle – seaduserikkumised aegumistele plaanitakse kolme aastat. Muudatus on plaanitud jõustuma alates 1. jaanuarist 2021. Seega kõik seaduserikkumised, mille eest seni saab vastutusele võtta, mis on sooritatud enne 1. jaanuari 2018 aastat on aegunud. Nende eest enam karistust ei järgne. Indulgents nimega 193 SE. Tegu ei kustutata, kuid karistus on andeks antud. Ja sama hooga ratsutatakse tulevikku. Tuleb tagada ainult kolmeaastane seaduserikkumise varjatus ning probleemi pole. Puhas nagu prillikivi.

Kui Keskerakonnast on aru saada, et säärast indulgentsi on tarvis oma mineviku pärast, siis Isamaa ja EKRE jääb arusaamatuks. Nende erakondade esindajad on väitnud, et neil komisjoni töö osas etteheiteid ei ole. Kuid seaduseelnõu algatajad on kõigi kolme valitsuserakonna liikmed. Kas siit saab teha järelduse, et kõigil neil erakondadel on must pesu, mida ei soovita päevavalgele tuua ning mis ootab justkui kirves pea kohal oma aega? Või on äraostmatud rahvaesindajad lihtlabaselt ära ostetud? Näib nii, et ka teised valitsuserakonnad vajavad indulgentsi oma pattude karistuse kaitseks.