Avalik kiri Riigikogu liikmetele

Hea Eesti Vabariigi Riigikogu liige!

Uus aasta on Eestile alanud poliit-tormiliselt. Peaminister on tagasi astunud põhjusel, et tema juhitud erakond sattus taaskord korruptsioonikahtluse alla. Te teate kindlasti neid detaile ise ja palju paremini. Ja kui ei tea, siis peaksite kaaluma oma sobivust Riigikogusse.

Tagasi astunud peaministri poolt juhitud koalitsiooni on korduvalt ja  õigustatult süüdistatud Eesti riigi maine hävitamises. Mainet on väga raske taastada, sest inimestel on teadupärast omadus mäletada halba ning unustada hea. Seetõttu on äärmiselt tähtis, et halba esineks Eesti riigi juhtimisel võimalikult vähe, kui üldse.

Hea rahvasaadik! Ma vaatan kurbusega, kuidas moodustatakse Eestile valitsus, mille üks osapool on kriminaalkuritegudes süüdi mõistetud ning uuesti korruptsioonivõrku sattunud erakond. Kinnitades valitsuserakonnad selles koosseisus legaliseerite Te korruptsiooni kõige kõrgemal tasemel! Te kinnitate oma otsusega ametlikult, et Eesti Vabariigi valitsus on sama korruptiivne, kui ükskõik millise teise sügavalt korrumpeerunud riigi oma.

Mina ei soovi Eestile korrumpeerunud riigi mainet. Sellisest mainest on ääretult raske lahti saada. Seetõttu ei saa mina heaks kiita moodustuvat valitsust. Ma loodan, et ka sina, Eesti Vabariigi Riigikogu liige, ei soovi korruptiivse riigi mainega Eestit. Seetõttu palun, et Sa ei annaks sellele valitsusele oma poolthäält.

Hetkel on riigikogus esindatud ainult viis erakonda, mis ei jäta palju valikuvõimalusi koalitsiooni moodustamiseks. Kuid neid siiski on, otsige ja leidke lahendused. Selleks Te ju valitud oletegi.

Kuid selleks, et tulevikus sääraseid kahtlustusi võimalikult vähe oleks, tuleb tegutseda kohe. Riigikogu peab andma Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile suuremad õigused erakondade rahastamise kontrollimisel. Samuti tuleb seadustega muuta korruptsiooni libedale teele läinud erakondade karistamine karmimaks: kohtu süüdimõistva otsuse korral peaks kohaldatama kohest sundlõpetamist. Selleks, et Riigikogus ei oleks umbseisu, tuleb avada poliitiline konkurents kõigile erakondadele – kaotada valimiskünnis.

Lugupeetud rahvasaadik, tuletan Teile ka meelde, et vastavalt põhiseadusele oled oma otsustes vaba. Palun mõtle, kas Eestile on parem korruptsioonikahtlustusega valitsus või ilma sellise koormata. Tee oma otsus südametunnistuse põhjal, mitte erakonna käsuliini kohaselt.