Antsla Valla kaasav eelarve 2021

Esitasin Antsla Valla kaasava eelarve ideevooru mõtte jäädvustada Uue-Antsla pargis Eesti riigi järjepidevus läbi riigipeade peade.


Eestis on omavalitsuste poolt kaasavate eelarvete võimalusi kasutatud juba mitmeid aastaid. Samas on mulle alati jäänud silma, et hääletusetele on esitatud ideid, mis on nagunii ühel või teisel moel kohaliku omavalitsuse ülesanne või kohustus. Minu hinnangul peab kaasava eelarve ideekonkursile esitatav idee olema midagi sellist, mis ei kuulu omavalitsuse kohustuste hulka, kuid mille realiseerumine tooks kaasa valla- või linnaelanikele parema elukeskkonna, edendaks ettevõtlust või paneks muud moodi elu kihama.

Sel aastal esitasin Antsla Valla kaasava eelarve ideekorje vooru mõtte rajada Uue-Antsla parki „riigipeade“ büstid. Püüan anda ülevaate, et miks ja kuidas seda ideed peaks toetama ja kuidas teostada.

Olen ise pärit Uue-Antsla külje alt. Pargist linnulennult vähem kui poolteist kilomeetrit. Viimased aastad elanud Tartus. Kuid kodukoht on ikka meelel ja keelel. Siit ka soov anda omapoolne panus kodukandi arengule.

Idee jäädvustada Eesti riigi järjepidevus on olnud mõned aastad kuklas olemas. On ju Eesti ajaloo joon täis halbu keerdkäike ning me isegi eksime tihtilugu seda silmitsedes ära. Eesti vabariik on eksisteerinud lakkamatult alates selle väljakuulutamise hetkest kuni tänapäevani ja loodetavasti kuni aegade lõpuni. Kuidas aga jäädvustada millegi katkematut kulgu, mida käega katsuda ei saa?

Pakun selle jäädvustamiseks välja riigipeade kujutised. Eestil on alates väljakuulutamisest olnud alati olemas „riigipea“. Esimene oli Ajutise Valitsuse peaminister, seejärel peaminister, riigivanem, president, peaminister presidendi ülesannetes. Nimetusi on rohkem, kui välja toodud. Kokku on Eestil olnud 19 inimest riigipeana. Mõned neist on olnud erinevatel aegadel erinevate ametinimetustega seda ülesannet täitmas. Siia hulka kuuluvad ka eksiilivalitsuse riigijuhid. Mis oleks veel sümboolsem kujund Eesti riigi järjepidevuse näitamisel, kui meie riigipeade kujud? Antud juhul pakun välja riigipea büsti postamendil.  Kindlasti peab olema büsti juures täpsustavad seletused: kes, mis aastatel, millise ametinimetusega jne.

Antsla Valla kaasava eelarve maht on piiratud ning seetõttu ei ole võimalik ka kõige parema tahtmise juures saavutada 19 riigijuhi büsti paigaldamine Uue-Antsla parki. Seetõttu, kui Antsla valla rahvas selle idee heaks kiidab hääletusel, saab finantseerida valla eelarvest esmalt esimese „riigipea“ büsti paigaldamise ning maastiku kujundamise ja kujude planeeringu pargis. Samas tuleb moodustada sihtasutus, mille tööst olen rõõmuga nõus osa võtma, ülejäänud kujude paigaldamise tarbeks finantsvahendite leidmiseks.

Mida annab idee realiseerumine Antsla Vallale? Olen veendunud, et kui see idee teostada näiteks Tartus Toomemäel, siis Tartule see suurt midagi juurde ei annaks. Samas idee teostumisel Uue-Antsla pargis saab sellest kasu kogu piirkond. Esmalt annab see kohalikule turismisektorile juurde unikaalse maamärgi, mida kuskil mujal Eestis ei ole. See moodustab omamoodi sümbioosi Pokumaa, Tamme-Lauri tamme, Urvaste kiriku ja Ähijärve ümbrusega. Annab lisapõhjuse inimestele külastada Antsla piirkonda. Antsla Vald saab soovi korral suurepärase võimaluse tähistada erinevaid riiklike tähtpäevi „riigipeade pargis“. Koolid saavad pargis läbi viia ajaloo-, kodanikuõpetuse- ja miks ka mitte riigikaitse tunde. Samuti saab kujude paigutamisel parki taastatud pargi ajalooline väärikus.

Usun, et Uue-Antsla park ja Antsla Vald tervikuna on väärt üht head ja esinduslikku Eesti riigi järjepidevust rõhutavat maamärki. Ma ise ei ole ei disainer ega kunstnik, et visuaalselt anda edasi oma mõtet. Tänan siinkohal disainerit ja skulptorit Põvvat Kama, kes aitas ideed visualiseerida tutvustuspaketi tarbeks.

Loodan, et Antsla valla rahvas hääletab sügisel ettepaneku „JÄRJEPIDEVUS“ (ehk „Riigipeade pead Uue-Antsla parki“) poolt!